Josie

Sacramento Zoo Loses Josie The Chimpanzee To Old AgeA long time resident of the Sacramento Zoo has died.