Josie

Josie

Sacramento Zoo Loses Josie The Chimpanzee To Old Age

A long time resident of the Sacramento Zoo has died.

11/09/2012