Scott Thorson

The Don Geronimo Show - June 3, 2013
Scott Thorson Joins The Don Geronimo Show

More From CBS Sacramento

Super Bowl 50 Coverage
The Taz Show

Listen Live