cbs13headerlogo-1 SPORTS1140HeaderLogo gooddayheaderlogo (1)

Nancy Bradley

Psychic Nancy Bradley joined us in studio this morning.